wszystko o roślinach akwariowych

Objaśnienia do tabeli ryb

Objaśnienia do tabeli ryb

Wymagania środowiska
Pod tym pojęciem cyfra kodu określa warunki środowiskowe dla danego gatunku ryby

1. bez większych wymagań ( ryby tolerują szeroki zakres pH, twardości wody,
niewygórowane wymagania pokarmowe )
2. średnie wymagania dotyczące jakości wody i odżywiania
3. duże wymagania jakości wody ( wąski zakres pH, twardości wody, częstotliwość wymiany
wody, wymagania ilości wody na rybę, wymogi pokarmowe, odporność na choroby).

* znak za cyfrą informuje, że ryby oprócz innych przyjmują pokarm roślinny np. glony
lub młode pędy roślin.

Jeżeli umieszczono znak pH np.  7 oznacza on, że ryby wymagają wody alkalicznej – dotyczy pielęgnic z jezior Malawi i Tanganika.

Wielkość dorosłej ryby
Ryby rosną przez całe życie i w zależności od długości życia danego gatunku maksymalne rozmiary osiągają pod koniec życia.
W akwariach ryby na ogół są nieco mniejsze od wymiarów podanych w tabeli.

Podręczniki najczęściej podają ilość wody na jedną rybę wyrażoną prostym wzorem
1 centymetr długości ciała ryby na jeden litr wody. Zasada ta jest słuszna ale nie bierze pod uwagę kształtów ciała ryb oraz szczególnych wymagań niektórych gatunków dotyczących czystości wody a w zasadzie koncentracji materii pochodzenia organicznego.
Dla dekoracyjnych akwarii ukierunkowanych na uprawę roślin ja przyjmuję nieco podwyższone normy. Np. 1 sztuka neonka na co najmniej 5 – 10 litrów, dla paletek i dyskowców przyjmuję: 1 ryba na 100 litrów wody, dla jednej pary pielęgnicy pawiookiej przynajmniej 400 litrów wody ( pielęgnica pawiooka dorasta do 30 cm. ) Tutaj jedna uwaga: hodując tak duże ryby nie będzie możliwe obsadzenie akwarium delikatnymi roślinami – tylko nieliczne silne, duże i mało wymagające rośliny będą się nadawały do takiego akwarium.

Gatunki ryb w tabeli ułożone są alfabetycznie bez podziału na rodziny, jako najważniejsze kryteria ułatwiające dobór ryb przyjąłem: wielkość dorosłej ryby oraz uproszczone określenie wymagań środowiskowych.
Bardziej szczegółowe informacje o rybach w literaturze akwarystycznej ukierunkowanej na hodowlę ryb.

Utrzymanie ryb w akwarium jest znacznie łatwiejsze od uprawy roślin.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *